سال های دور از تشریفات
28 شهریور 1392 ، دیدگاه 0

مراسم معارفه استاندار جدید مازندران  از منظرهای مختلف قابل نقد و ارزیابی می باشد. سایر سازمان ها و نهادها می توانند از بی نظمی این مراسم درس بگیرند. البته نباید اشکالات و ایرادات آنرا به حساب روابط عمومی نوشت چراکه متاسفانه روابط عمومی های ادارات ما در حدی نیستند که خیلی در تصمیم سازی ها نقشی داشته باشند و فقط مجری مصوبات هستند. چه آنکه حراست ها و روسای دفاترمدیران بیشتر از روابط عمومی ها در این گونه مناسبت ها نقش آفرین می باشند.

 تشریفات در هر مراسم بیانگرنظم سازمانی آن دستگاه بوده و برآمده از رویه حاکم بر آن سازمان می باشد. برخی ها به نادرست تشریفات را معادل ریخت و پاش ارزیابی می کنند حال آنکه تشریفات در مراسم ها یعنی نظم و دیسیپلین .

امروزه برای هر فعالیتی قاعده و استانداردی وجود دارد که مجریان مطابق آن عمل می کنند. مثلا در یک مسابقه ورزشی نحوه استقرار مقامات، تماشاگران، عوامل فنی، ورزشکاران، اجرایی، انتظامی و رسانه ای تعریف شده است و اینگونه نیست هرکسی هرجور دلش خواست هر نقطه سالن یا زمین حضوریابد.لذابرای این منظور کارت هویتی تعریف شده بنام "آی دی کارت" که ملاک مهمی برای اجرای نظم و تشریفات می باشد. کارت های هویتی معمولادر رنگ ها ی مختلف طراحی می شود و محدوده و سطح دسترسی افراد تعریف شده و حتی فرم و رنگ لباس  دست اندرکاران را نیز دربرمی گیرد.

جشنواره ها، نمایشگاه ها ، آیین های افتتاحیه ، اختتامیه ، مراسم ها و سایر مناسبت ها نیز تابع قواعد تشریفاتی برای حداکثرسازی نظم و مقررات می باشند ودرآنجا هم کلیه عوامل با کارت هویتی که از قبل طراحی شده  ایفای نقش می نمایند.و اینگونه نیست که افراد دعوت نشده ، غیر مسئول و بی هویت در هرکجای سالن تردد نمایند. مسئله ای که نگرانی شخص وزیر کشور را در مراسم معارفه استاندارمازندران بر انگیخت!.

براساس قواعد تشریفاتی و استانداردهای مناسبتی  که معمولا در وزرات کشور بیشتربدان توجه می شود انتظار می رفت این مراسم  مهم  استانی که خوشبختانه بطور زنده از سیمای مازندران پخش گردید دارای نظم و تشریفات در خور شأن استان طراحی  و مدیریت می شد.

مراسم معارفه از جمله برنامه های پرطرفدار کشورماست و خیلی ها دوست دارند حواشی و متن آن را بدقت تماشا کنند چه آنکه روزها نقل محافل  و مجالس خاص و عام هست.

اما متاسفانه مهمترین مراسم استانی با بی نظمی و بی تدبیری برگزار شد مراسمی که می توانست شوق آفرین و انگیزش بخش باشد و متناسب با ایام فرخنده میلاد امام رضا علیه السلام بخشی از فرهنگ آیینی بصورت موسیقی یا صوردیگر نمایش داده شود.جدااز مکان نامناسب سایر روندها هم حاکی  ازبی برنامگی و ناکارآمدی سازمان اول اجرایی استان برای اینگونه مناسبت هاست.همین برنامه می تواند عیاربرخی مدیران استانداری را مشخص کند.

اگرتشریفات در اینگونه  برنامه ها لحاظ نشود همان می شود که متاسفانه یکی از مقامات ارشد استانی هنگام پخش سرودملی وارد سالن گردد و بی توجه به سرودملی نظم مراسم را هم بهم بزند!.در صورتی که در یک مراسم  طراحی شده کلیه روندها ،حرکات ،صوت ،تصویر،دکور ،امنیت ، مدعوین ، چیدمان صندلی ها ،نحوه استقرار و محدوه تردد افراد مجاز و سایر تمهیدات بطور دقیق برنامه ریزی و حتی ثبت می شود . اگرنظم و تشریفات حاکم نباشد اینگونه می شود که برخی کارمندان و افراد غیر مجازبه خود اجازه دهند پس از مراسم نیز همراه وزیرکشور به زوروفشار وارد دفتر استاندار شوند!و بقیه ماجرا !؟.

بهرشکل هرچه بود گذشت وخاطره تلخی برای مدعوین و حاضران بهمراه داشت اما اگردرس آموزباشد می تواند برای مناسبت های آتی برنامه ریزی دقیق تری انجام داد . اینگونه برنامه ها طراح و کارگردان هنری و یک برنامه مبتنی بر شوق آفرینی طلب می کند و ضرورت دارد مدیران سازمان ها بدان توجه وافی و کافی داشته باشند. نظم و تشریفات بیانگرتوان مدیریتی و برنامه ریزی مدیران است و باید به عنوان یک راهبردسازمانی مورد توجه قرارگیرد.

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0