قائم مقام مدیرعامل شرکت فولادین ذوب آمل : این تبادل دانش در تربیت دانشجو ونیروی های متخصص ، تربیت نیروها درسطوح علمی کارشاسی ، کارشناسی ارشد ودکتری و ارائه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی در زمینه های فناوری به دانشگاه علمی کاربردی فذا و شرکت فولادین ذوب آمل می باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ در جلسه‌ای با حضور مهندس علوی قائم مقام مدیرعامل شرکت فولادین ذوب آمل ، رئیس و معاونین دانشگاه علمی کاربردی فذا آمل و هیأت عالی رتبه از دانشگاه FHM آلمان دو تفاهم نامه مشترک در زمینه آموزشهای مهارتی مدیران و پرسنل مجموعه فذا، برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارتی و برگزاری دوره های ارشد و دکتری مدیریت کسب و کار( MBA ,DBA) مابین شرکت فولادین ذوب آمل و دانشگاه علوم و کاربرد FHM آلمان امضا کردند.

هیات آلمانی متشکل از دکتر "ریچارد مرک" رئیس دانشگاه علوم و کاربرد FHM آلمان ، دکتر "ویتبرگ" معاون تحقیق و توسعه و تحصیلات دکتری دانشگاه و دکتر دوست محمدیان نماینده و مدیر پروژه ایران این دانشگاه بوده است.

مهندس علوی قائم مقام مدیرعامل شرکت فولادین ذوب آمل درخصوص امضای تفاهم نامه بین دانشگاه علمی کاربردی فذا و شرکت فولادین ذوب آمل با دانشگاه علوم کاربردی (FHM) آلمان گفت: با توجه به پیشرفت های فناوری که در شرکت فولادین ذوب آمل اتفاق افتاده است نیازبه دو مقوله احساس می شد یکی دانش و دیگری تربیت نیروی متخصص و در این زمینه کارهای زیادی را انجام دادیم.

وی افزود: یکی از مهمترین کارها ایجاد دانشگاه علمی کاربردی فذا بود که قرار است نیروی متخصص و دانشی که مورد نیاز این شرکت است را تامین بکند.

قائم مقام مدیرعامل شرکت فولادین ذوب آمل ادامه داد: خوشبختانه این شرکت توانسته همکاری بسیارخوبی رابا چند دانشگاه در دستور کار خود قراربدهد و مذاکراتی که صورت گرفت شاهد همکاری فی مابین بودیم و خوشبختانه شروع شده که انشا الله بتوانیم به روش جدید تری دست پیدا کنیم.

مهندس علوی اشاره کرد: در راستای اینکه دانشگاه علمی کاربردی فذا بتواند هم درجذب دانش و نیروی متخصص خود آن را تربیت بکند نیاز به یک همکاری بین المللی احساس می شد که این حرکت در راستای جهانی شدن این شرکت درراستای سیاست هایی که تعریف شده درحال محقق شدن می باشد.

وی عنوان داشت: با بررسی هایی که بین دوطرف دانشگاه علمی کاربردی آلمان با دانشگاه علمی کاربردی کشور انجام گرفت و درنهایت دانشگاه علمی کاربردی فذا آمل به عنوان نماینده منطقه ای انتخاب شد و قرار است  که این تبادل دانش صورت گیرد.

وی تصریح کرد: این تبادل دانش در تربیت دانشجو ونیروی های متخصص ، تربیت نیروها درسطوح علمی کارشاسی ، کارشناسی ارشد ودکتری و ارائه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی در زمینه های فناوری به دانشگاه علمی کاربردی فذا و شرکت فولادین ذوب آمل می باشد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت فولادین ذوب آمل اضافه کرد: دانشگاه علوم کاربردی (FHM) آلمان از دانشگاه‌های مطرح کشور آلمان است که ارتباط بسیار نزدیکی با صنایع این کشور دارد.

لازم بذکراست دانشگاه علمی کاربردی فذا آمل در برگزاری دوره های مشترک ، معرفی دانشجویان و افراد متقاضی سهیم خواهد بود.