قائم مقام گروه اکسین ؛ ازاستاندار جدید مازندران انتظار داریم بجای فراردادن سرمایه گذار، سرمایه گذار را جذب کنند

کمال آنلاین  / مهندس مهدی حسن نژاد عمرانی شهردار امام زادعبدالله دردیدار با عباس طاهری پور قائم مقام گروه اکسین گفت : تبریک به مجموعه گروه اکسین ودر راس آن دکتر حمید طاهری پور بخاطر احداث چنین مجموعه ای درشهر امام زاده عبدالله که آنرا به فال نیک می گیریم .

وی اشاره کرد : بازدید از تمام مجموع های اکسین در روح وروان تاثیر گذاری می کنند .

**حمایت از سرمایه گذار ره آورد خوبی برای شهر خواهد داشت

شهردار امام زاده عبدالله ادامه داد : یقینا حمایت از سرمایه گذار ره آورد خوبی برای شهر خواهد داشت که گردشگران ومردم می توانند این مجموعه را به عنوان گذراندن اوقات فراغت استفاده کنند .

حسن نژاد خاطرنشان کرد : شورا شهر وشهرداری قطعا ازساخت چنین مکانی های مورد حمایت قرار می دهد .

**امید داریم که تعاملات خوبی بین شهرداری وگروه اکسین بوجود بیاید

وی اشاره کرد : امید داریم که تعاملات خوبی بین شهرداری وگروه اکسین بوجود بیاید تا بتوانیم درحد توان کمک کنیم 

**گروه اکسین تلاش دارد تحولات خوبی رادرشهر ایجاد کند

دراین دیدار عباس طاهری پور قائم مقام گروه اکسین با قدرشناسی از حضور شهردار امام زاده عبدالله  گفت : قطعا آنچه را که انجام می دهیم از لطف وعنایت خداوند منان است که ازاین بابت بسیار خرسند هستیم .

وی اشاره کرد : مجموعه گروه اکسین که درراس آن دکتر حمید طاهری پور قراردارد، اعتقاد قلبی ایشان دراین است که از حداکثر این مجموعه برای توسعه ورشد شهرستان آمل استفاده کنیم

**دراجرای پروژه ها کم لطفی زیاد ی از سوی بعضی از مسئولین وجوددارد

وی با اشاره به اینکه گروه اکسین تلاش دارد تحولات خوبی رادرشهرستان ایجاد کند یادآورشد : متاسفانه دراجرای بعضی از پروژه ها کم لطفی زیاد وجوددارد که می طلبد مسئولین همت وهمکاری کنند تا این مشکلات زود برطرف شود تا بتوانیم درایجاد تحولات درمدیریت شهری نقش آفرینی کنیم .

قائم مقام گروه اکسین تاکید کرد : دراستانهای دیگر از سرمایه گذار استقبال می کنند ودر مازندران برعکس عمل می شود که سرمایه گذار را فراری می دهند .

طاهری پور گفت : ازاستاندار جدید مازندران انتظار داریم همانطوریکه در مراسم معارفه تاکید فراوانی برای گسترش گردشگری وجذب سرمایه گذارداشتند بتوانند با راهکاری بجای فراردادن سرمایه گذار سرمایه گذار را جذب کنند تا استان مازندران به آنچه که می خواهد برسد .

 وی با اشاره به اینکه گروه اکسین درسراسر کشور پروژه های خدماتی ، تفریحی ، تجاری وفرهنگی را ساخته است که دراین مجموعه ها اشتغالزایی صورت گرفته است ادامه داد : درکنار این فعالیت درامر کارهای خیرخواهانه از قبیل کمک به محرومین ، مشارکت دربازسازی امام زادهها در جنوب کشور ، کمک به فرزندان یتیم ، ساخت تکیه مشاعی ،کمک درامر بازسازی عتبات وعالیات ، مشارکت درساخت ساختمان برای بهزیستی وغیره قدم های رابرداشتیم .

دراین دیدار مقرر شد که ورودی شهر امام زاده عبدالله پس از تسطیح زمین توسط شهرداری ، ایجاد فضای سبز،حفظ ونگهداری توسط گروه اکسین صورت گیرد .