کمال آنلاین // اداره کل آموزش و پرورش مازندران اعلام کرد؛ ساعت فعالیت مدارس استان از روز یک شنبه ۱۴ فروردین ماه به قبل از شیوع کرونا در بهمن سال ۹۸ برمی‌گردد و مدارس متوسطه اول در شیفت صبح از ساعت هشت تا ۱۳ و در نوبت عصر از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰ دقیقه خواهد بود.

فعالیت مدارس دوره دوم متوسطه نظری در نوبت صبح نیز از ساعت هشت تا ۱۴:۴۵ و در نوبت عصر از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰ خواهد بود

زمان فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی پایه اول، دوم و سوم در نوبت صبح از ساعت ۷:۴۵ تا ۱۲:۳۰ و پایه‌های چهارم، پنجم و ششم از ساعت ۷:۴۵ تا ۱۲:۳۵ و نوبت ظهر سه پایه اول از ساعت ۱۳:۱۵ تا ۱۸ و سه پایه دوم از ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۸:۰۵ دقیقه است

هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کارو دانش نیز در نوبت صبح از ساعت هشت تا ۱۴:۴۵ باز خواهند بود