کمال آنلاین / کتاب " نِشِل" سرزمین چشمه ساران، اثر علمی و تحقیقی حسن فاضلی نشلی در خصوص تاریخ فرهنگ جامعه البرز شرقی، نویسنده آملی تالیف و چاپ شده بود، در آیینی در این شهرستان رونمایی شد.


آیین رونمایی از این کتاب فاخر با حضور ایزدی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری مازندران، حسینی فرماندار ویژه شهرستان آمل و جمعی از فرهنگ دوستان آملی در سالن همایش‌های اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل رونمایی شد.


نویسنده ومولف کتاب" نشل" سرزمین چشمه ساران گفت: چاپ نخست این کتاب در ۷۰۰ صفحه براساس یک کار پژوهشی و میدانی حدود ۳۰ ساله و مطالعه روستانشینی به چاپ رسیده است.


این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه برای نگارش، جمع آوری وچاپ این کتاب حدود ۵ سال طول کشید، افزود: جلد نخست این کتاب در ۱۴ فصل، زندگی ۴۰۰ سال گذشته اهالی روستای نشل ازتوابع بخش مرکزی شهرستان آمل درزمینه‌های مختلف ازجمله سنت وقف، زندگی خوش نشینی، کشاورزی، سنت ازدواج، تقسیم ارث وبرخوی موضوع‌های دیگر دراین روستا را روایت می‌کند.


فاضلی با اهمیت خواندن کار‌های پژوهشی انجام شده در تالیف وچاپ این کتاب گفت، وقتی صحبت از زندگی روستایی می‌شود، صحبت از اصالت وفضیلت مردمان در روستا است که همواره درمناطق مختلف کشور مردمانی زحمت کش و با اصل ونسبی وریشه داری بودند.


وی اضافه کرد: در مدت تحقیقات ۳۰ ساله در موضوع روستای نشینی که مطالعات زیادی را در روستا‌های کشور انجام دادم، از دوران پیش از تاریخ، چگونگی به وجود آمدن برخی از روستا‌ها درایران، آغاز کشاورزی در ایران وخطراتی که در سال‌های اخیر روستا‌ها واهالی روستا‌ها را به شدت تهدید می‌کند، بررسی وبه نتایج خوبی نیز رسیده ام.


فاضلی نشلی یادآورشد: برای نمونه در چاپ کتاب علمی و تحقیقی" نشل" سرزمین چشمه ساران بیش از ۲ هزار سند مطالعه وکار میدانی انجام و گردآوری شد.