قریب به چند هزار نوجوان دهه نودی آملی ها بهمراه خانواده هایشان ، عصر امروز با اجتماع در زمین ورزشی سپاه ناحیه آمل و همخوانی سرود «سلام فرمانده» با امام عصر(عج) تجدید پیمان کردند.