برادر و خواهر گرامی
سلام
خیریه «جمعیت مهرورزی رحما» حدود ۱۷ سال است که برای یاری نیازمندان واقعی فعالیت می کند. در این مدت ، تاکنون هیچ گاه اینقدر دچار مشکل مالی نبوده  است. برخی خیران ماهانه مبلغی را کمک می کردند و همیشه یک پولی برای موارد ناگهانی در حساب ما بود.
اما اکنون خیریه مقدار زیادی بدهکاری دارد و حسابش خالی بوده و با کاهش منابع روبرو است.  از طرفی چشم چند خانواده به همین کمک هاست. خانواده های نیازمندی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی دیگر نیستند.
دو راه بیشتر نداریم. یا اینکه بطور کامل فعالیت خیریه را تعطیل کنیم. یا اینکه با همت شما خوبان، دوباره خیریه را سرپا نگه داریم.
اگر شما در نقش «سفیر مهربانی»  از دوستان، آشنایان و بستگان ، انفاق ، نذر، زکات، صدقات روزانه و خیرات آنها را به نیازمندان این خیریه اهدا کنید، انشاالله فعالیت خیریه«جمعیتمهرورزی رحماء» ادامه می یابد.
خادم خیریه: دکتر سید محسن موسوی
شماره کارت
5041-7210-8974-7134