رئیس کل دادگستری استان مازندران از رفع تصرف بیش از 100 هکتار از اراضی ملی باارزش استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: با توجه به تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر پیشگیری از تصرف اراضی ملی، برنامه های مستمر در جهت پیشگیری و برخورد با تصرفات اراضی ملی درحال پیگیری است و از ابتدای سال تاکنون بیش از 100 هکتار از اراضی ملی سراسر استان با همکاری و هماهنگی بین دستگاههای متولی رفع تصرف و به بیت المال برگشت داده شده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: از100هکتاراراضی ملی، 7186/86 هکتار ازطریق تبصره ذیل ماده 55 و مابقی ازطریق اجرای احکام قضایی وطی 505 فقره پرونده رفع تصرف شده است.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای متولی این امر، عزم جدی در مدیریت وضعیت از هم گسیخته تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری های غیرمجاز در سال جاری را خواهد داشت.

عالی ترین مقام قضایی استان افزود: دادگستری استان به دنبال شناسایی و برخورد قاطع با کسانی است که به صورت گسترده دست به تصرف اراضی ملی یا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی می زنند و از این طریق کسب منفعت نموده و صاحب سرمایه می شوند.

این مقام عالی قضایی به کلیه متصرفان هشدارداد تصور نکنند نظارتی بر فعالیت این افراد صورت نمی گیرد بلکه دستگاه قضایی با حمایت و پشتیبانی مردمی و عزمی راسخ با اینگونه رفتارهای خارج از قانون برخورد خواهد کرد.