طی حکمی از سوی داوودی شهردار آمل محمد مهدی باباپور به عنوان سرپرست جدید سازمان فرهنگی ورزشی و هنری شهرداری آمل منصوب شد.

محمد مهدی باباپور دارای دکترای جامعه شناسی و از نیرو های با سابقه شهرداری آمل و دارای سوابق فرهنگی، اجتماعی، دانشگاهی در سطح شهرستان آمل می باشد.

روابط عمومی گروه رسانه ای کمال این انتخاب را به  آقای باباپور صمیمانه تبریک عرض می نماید.