در این نقشه اسناد بالادستی و قوانین مربوطه مطالعه و فرهنگ بومی محلی دیده شده است.

کمال آنلاین : احسان آهنگر در نشست معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاه‌های استان در دانشگاه مازندران افزود: در تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان مازندران، همه اسناد بالادستی و قوانین مربوطه مطالعه و فرهنگ بومی محلی نیز دیده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه در تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی به پنج کلان مسئله رسیدیم، عنوان کرد: روند تدوین نقشه مهندسی فرهنگی در استان به این صورت است که در ابتدا پنج اولویت فرهنگی استان مشخص می‌شود و در مرحله بعد برنامه‌های عملیاتی در یک دوره پنج ساله برای رفع نظام مسائل فرهنگی پیشنهاد می‌شود.

مرتضی علویان معاون فرهنگی دانشگاه مازندران گفت: معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها در هفته جاری نشست‌هایی با دانشجویان و صاحبنظران و اساتید دانشگاه خود برای تدوین سند جامع فرهنگی استان برگزار کنند و نتیجه نظرات را به دانشگاه مازندران انتقال دهند.