محمدی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد...

جلسۀ بررسی و تبادل نظر پیرامون مصوبات پیشنهادی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای پاک سازی مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شروط سخت، برگزار و در آن تعدادی از شروط غیرضروری و سخت، حذف شد.

در ابتدای این جلسه،  در محل تالار غدیر (سالن بزرگ جلسات ساختمان مرکزی وزارتخانه) با حضور مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و نمایندگان مطلع و تام الاختیار واحدهای تخصصی ذیربط برگزار گشت، آقای «دکتر محمد محمدی»، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری، ضمن تسلیت سانحۀ بالگرد حامل خادمان ملت و گرامی داشت یاد و خاطرۀ رئیس جمهور پرتلاش و خدوم، شهید آیت الله دکتر رئیسی و همراهان فقید ایشان؛ دستور جلسه، ناظر بر حذف شروط سخت و رویه های بلاوجه قانونی جهت صدور مجوز را تبیین نمود.

در ادامه، حاضران، به نوبت، به بحث و تبادل نظر پیرامون مصوبات پیشنهادی هیئت مقررات زدایی برای پاک سازی مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شروط  سخت، رویه های داخلیِ نامناسب و فرآیندهای فاقد سند بالادستی قانونی پرداختند؛ که منتج به حذف و ویرایش برخی از شرایط و فرآیندهای جاری صدور مجوزهای وزارت متبوع شد.

به عنوان چند نمونه می توان به حذف شرط قبولی در آزمون برای دریافت سه مجوز: «پروانۀ کانون آگهی و تبلیغات»، «پروانۀ فعالیت نشر» و «مجوز فعالیت بازی گاه» اشاره نمود.

سایر مصوبات جلسۀ یادشده، متعاقباً، از طریق همین پایگاه اطلاع رسانی به استحضار مردم شریف ایران خواهد رسید.